KASIH SAYANG

KASIH SAYANG

20160616

Hak untuk orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak meminta-minta.Hak untuk orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak meminta-minta.

Neraka itu juga memanggil dan menarik orang yang membelakangi serta berpaling (dari kebenaran). Dan yang mengumpulkan harta kekayaan lalu menyimpannya (dengan tidak membayar zakatnya). Al-Ma'aarij 17-18

Dan mereka (yang menentukan bahagian) pada harta-hartanya, menjadi hak yang termaklum. Bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri (daripada meminta); Al-Ma'aarij 24-25

Tiada ulasan: