KASIH SAYANG

KASIH SAYANG

20170802

Laporan Ketua Audit Negara 2016 untuk Negeri Sembilan mendedahkan kelemahan
Golongan asnaf, fakir miskin yang kami bantu ramai yang tertunggu-tunggu permohonan mereka untuk mendapatkan rumah kos rendah memandangkan sewa rumah begitu mahal sekarang ini, hendak membeli rumah mereka amat jauh dari mampu.

Laporan Ketua Audit Negara 2016 untuk Negeri Sembilan mendedahkan kelemahan yang begitu ketara Unit Perumahan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan dalam pengurusan sewa beli rumah awam harga rendah dan penyewaan perumahan rakyat.

Pengauditan yang dijalankan antara bulan Oktober 2016 hingga Januari 2017 mendapati pengurusan sewa beli Rumah Awam Harga Rendah (RAHR) dan sewaan Perumahan Rakyat Bersepadu (PPR) adalah kurang memuaskan dari segi prestasi kutipan yang tidak mencapai sasaran ditetapkan dan kerja penyenggaraan yang dilaksanakan tidak meliputi keseluruhan kawasan RAHR dan PPR.

Secara ringkasnya kelemahan yang ditemui adalah seperti di bawah:
i. kutipan sewa beli RAHR dan sewaan PPR tidak mencapai sasaran;
ii. tunggakan sewa PPR dan sewa beli RAHR meningkat;
iii. deposit yang telah dirampas tidak diakaunkan sebagai hasil kerajaan;
iv. dokumen hak milik belum dikeluarkan bagi pemilik rahr yang telah menjelaskan pinjaman sewa beli;
v. penyenggaraan dan pemantauan kawasan RAHR dan PPR tidak dilaksanakan secara menyeluruh

Oleh itu kerajaan Negeri Sembilan perlu memandang serius kelemahan yang dibangkitkan oleh Ketua Audit Negara ini dan dapat segera memperbaikinya memandangkan golongan asnaf, fakir miskin ini semakin bertambah dengan keadaan ekonomi pada ketika ini.

Tiada ulasan: