KASIH SAYANG

KASIH SAYANG

20150616

Putera Raja yang prihatin terhadap negara
Putera Yang Dipertuan Besar Negeri Sembilan, Yang Amat Mulia Tunku Zain Al-'Abidin ibni Tuanku Muhriz turut prihatin apa yang berlaku dalam sistem pemerintahan dan sistem demokrasi negara kita yang tercinta Malaysia sejak sekian lama. Sila baca tulisan Tunku ‘Abidin Muhriz di www.ideas.org.my

Tiada ulasan: